Jesteś tutaj: Start / O bursie

O bursie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasza bursa jest miejscem, w którym wszyscy pracownicy, rodzice i wychowankowie współpracują ze sobą, by osiągnąć najważniejsze cele dydaktyczne i wychowawcze.

Celem, do którego będziemy dążyć w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej to wyposażenie wychowanków w umiejętności i wiedzę niezbędną do życia w społeczeństwie, w którym funkcjonuje zmienny i konkurencyjny rynek pracy. Zamierzamy wychować człowieka kulturalnego, odpowiedniego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ojczyzną.

W pracy wychowawczej opieramy się na zasadach partnerstwa, stwarzamy sprzyjającą atmosferę pracy, dostrzegamy wartość każdego człowieka, kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka. Przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności, rozwijamy zainteresowania, talenty, zdolności uczniów zapewniając stały dostęp do najnowszych zdobyczy techniki oraz ciekawych różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Nasza bursa jest miejscem, gdzie stwarza się dobre warunki do nauki dla wszystkich wychowanków.

Bursa posiada stanowiska komputerowe, bibliotekę, świetlicę, pokój socjalny, pokoje mieszkalne, węzeł sanitarno-higieniczny. Obok w szkole znajduje się boisko wielofunkcyjne, pływalnia miejska, hala sportowa, z których młodzież korzysta.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej osiągamy sukcesy, które są wynikiem zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej wizji, otwartej na potrzeby wychowanka. Rozwijamy wrażliwość na problemy ekologiczne, duży nacisk kładziemy na rozwijanie czytelnictwa, zachęcamy do uczestniczenia w imprezach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych odbywających się na terenie placówki i naszego miasta.

Mamy wizję ukształtowania wychowanka w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, człowieka twórczego zdolnego do nawiązywania właściwych kontaktów międzyludzkich, umiejącego odróżnić dobro od zła. Posługującego się poprawnym językiem bez wulgaryzmów z zachowaniem zasad dobrego wychowania.